SOCIALNO DELO MED SISTEMSKIMI POMANJKLJIVOSTMI IN DOBRIMI PRAKSAMI

20. april 2023
20. april 2023

ob 08:00

URI-Soča
URI-Soča

URI - Soča, sejna soba v kleti stavbe Vrtnica

Vsa mesta na strokovnem srečanju so zasedena. V primeru prijave, vas bomo uvrstili na čakalno listo. 

Strokovno srečanje je namenjeno socialnim delavcem, ki delajo na področju socialnega varstva in zdravstvene dejavnosti, študentom socialnega dela, prostovoljcem in ostali zainteresirani strokovni javnosti.

Organizacijski odbor:

- Vanja Skok, univ. dipl. soc.del.,

- Marjetka Štepic, univ. dipl. soc. del.,

- Staša Čugalj, univ. dipl. soc. del.

PROGRAM

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI-Soča