Zaposlovanje

Zaposlitev v URI Soča

Raznolike delovne naloge, težnja po  uvajanju novih delovnih in kliničnih praks, spodbujanje izobraževanja zaposlenih, spodbujanje znanstvenega razvoja ali znanstveno-raziskovalnega dela, celostna rehabilitacija. To je URI Soča.                                        

Naš ključni cilj, h kateremu prispeva prav vsak zaposleni, je izboljšanje kakovosti življenja in dostojanstva pacientov ter njihovo vračanje v zanje ustrezno življenjsko okolje.                                                    
Naša organizacija spoštuje posameznika in deluje družbeno odgovorno. Ponosni smo, da smo že od leta 2012 nosilci polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Z ukrepi želimo izboljšati organizacijsko energijo in vplivati na dobro počutje slehernega zaposlenega, mu dati priznanje za njegovo delo in doseči usklajeno delovanje med poklicnim in zasebnim življenjem.

URI Soča ponuja številne priložnosti za zaposlitev v urejenem in prijetnem delovnem okolju. V zadnjem času se je zelo povečala potreba po zaposlovanju kadrov na področju zdravstvene nege in tudi številnih drugih.

V nadaljevanju so navedena nekatera odprta delovna mesta.

Tudi če delovnega mesta, ki vas zanima, ni med njimi, nas kontaktirajte in morda se najde priložnost. 

Dodatne informacije: tajništvo Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve, 01 47 58 106kadri@ir-rs.s

 

Predstavitve nekaterih poklicev v obliki pdf letaka:

Oskrbovalka v bolnišnici - vzdrževanje čistoče 

Srednja medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege

Diplomirana medicinska sestra

Ortopedski tehnik 

Inženir ortotike in protetike 

 

 

Opozorilo: Podstrani o odprtih delovnih mestih morda ne vsebujejo vseh odprtih razpisov. Vsa odprta delovna mesta najdete na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije (povezava)

Odprta delovna mesta