Strokovna knjižnica

Strokovna knjižnica Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča je namenjena zaposlenim na inštitutu in zunanjim uporabnikom. Nudi dostop do strokovne in znanstvene literature v tiskani in elektronski obliki s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, rehabilitacijskega inženiringa, ortotike in protetike, zdravstvene nege, delovne terapije, fizioterapije, psihologije, socialnega dela in poklicne ter zaposlitvene rehabilitacije. 
Med pomembnejše dejavnosti knjižnice sodi pridobivanje, obdelava, hramba in izposoja knjižničnega gradiva, e-virov, vodenje osebnih bibliografij zaposlenih v sistemu COBISS, izvedba izobraževanj in referenčno delo. Pod okriljem strokovne knjižnice deluje tudi knjižnica za paciente, ki se nahaja v dnevnem prostoru inštituta.

V čitalnici so na voljo tri mesta ter eno ločeno računalniško mesto z dostopom do svetovnega spleta. V knjižnici je na voljo brezžični internet (Wi-Fi).

V knjižnico se lahko vpišete tudi na daljavo, preko portala COBISS+.

Naročanje in podaljšanje gradiva je možno preko COBISS+, mCOBISS, po telefonu 01 4758 449 ali po elektronski pošti knjiznica@uri-soca.si

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice URI Soča

Cenik knjižničnih storitev

Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke