PRIPRAVA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA

12. oktober 2023
12. oktober 2023

ob 08:45

URI - Soča
URI - Soča

URI - Soča, sejna soba v kleti stavbe Vrtnica

Nadaljevalna dvodnevna delavnica je namenjena vsem strokvnim delavcem in sodelavcem, ki imajo opravljeno osnovno delavnico (Temeljna načela za izvedbo Terapije s pomočjo psa). Delovni terapevti, ki bodo imeli opravljene vse tri sklope, lahko pridobljena potrdila uporabijo pri uveljavljanju za naziv delovni terapevt s specialnimi znanji. 

Delavnico vodita diplomirani delovni terapevtki Nataša Ogrin Jurjevič in Sara Rupnik Mihelčič.

PROGRAM

Število udeležencev je omejeno na 14 oseb. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI - Soča