Ocena grafomotorike pri otroku z ocenjevalnim instrumentom - WRITIC

18. november 2024
18. november 2024

ob 13:00

URI Soča
URI Soča

URI Soča, Linhartova cesta 51

Tečaj je namenjen delovnim terapevtom in specialnim pedagogom. Udeleženci bodo spoznali splošne principe ocenjevanja grafomotorike, težave pri učenju pisanja v splošni populaciji, z dokazi podprto klinično prakso in ocenjevanje z instrumentom WRITIC. 

Vodja: Neža Fefer, dipl. del. ter. 

PROGRAM

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI Soča