Ocena grafomotorike pri otroku z ocenjevalnim instrumentom - WRITIC

2. oktober 2023
2. oktober 2023

ob 13:00

URI Soča
URI Soča

URI Soča, Linhartova cesta 51

Vsa mesta na tečaju so zasedena. V primeru prijave, vas bomo uvrstili na čakalno vrsto.

Tečaj je namenjen delovnim terapevtom in specialnim pedagogom. Udeleženci bodo spoznali splošne principe ocenjevanja grafomotorike, težave pri učenju pisanja v splošni populaciji, z dokazi podprto klinično prakso in ocenejvanje z instrumentom WRITIC. 

Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.

PROGRAM

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI Soča