Strokovni dogodki

23
maj

PRIPRAVA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA

29
maj

ŠOLA O ZGODNJI OBRAVNAVI OTROK Z MOTNJAMI V RAZVOJU

19
september

35. dnevi rehabilitacijske medicine: POGOSTI KLINIČNI PROBLEMI V REHABILITACIJI II

11
oktober

IZVEDBA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA

17
oktober

GRADED MOTOR IMAGERY

18
november

Ocena grafomotorike pri otroku z ocenjevalnim instrumentom - WRITIC