Strokovni dogodki

20
december

OKREVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI PO MOŽGANSKI OKVARI - VARIABILNOST IZIDA NEVROPSIHOLOŠKE REHABILITACIJE