Tiskane publikacije

Tiskane publikacije

Vključevanje pacientov z motnjami govorno-jezikovnega sporazumevanja v rehabilitacijske programe : strokovni seminar : zbornik prispevkov

Urednici: Nataša Bizovičar, Nika Goljar Kregar
Leto izida: 2023
167991811]

Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo : priročnik

Avtorji: Metka Teržan, Valentina Brecelj, Gaj Vidmar
Leto izida: 2023
146265859]

Otrok z motnjami veščine hranjenja in požiranja : interdisciplinarna obravnava : učbenik

Urednica: Katja Groleger Sršen
Leto izida: 2022
128393987]

XI. Conference on External Control of Human Extremities : the Dejan Popović memorial proceedings

Urednik: Zlatko Matjačić
Leto izida: 2022
102570755]

Tehnološki izzivi v rehabilitaciji po možganski kapi : strokovni seminar : zbornik prispevkov

Urednici: Nataša Bizovičar, Nika Goljar Kregar
Leto izida: 2021
80495363]

Ocena motenj hranjenja in požiranja in lestvica za razvrščanje oseb z disfagijo (ocenjevanje odraslih in otrok) : priročnik (2. izdaja)

Avtorici: Barbara Korošec, Katja Groleger Sršen
Leto izida: 2021
56654339]

Kolenski sklep: sodobni vidiki zdravljenja : zbirka protokolov rehabilitacije, strokovno srečanje: Ljubljana, 18. in 19. junij 2020

Urednica: Katarina Cunder
19188995]

Kolenski sklep: sodobni vidiki zdravljenja : zbornik preglednih člankov, strokovno srečanje: Ljubljana, 18. in 19. junij 2020

Urednica: Katarina Cunder
19188227]

Ostal sem brez noge, kaj pa zdaj? : priročnik za paciente in njihove svojce (2. izdaja)

Urednica: Helena Burger
22389507]

Smernice za zaposlovanje oseb z motnjami avtističnega spektra : priročnik

Avtorica: Valentina Brecelj
27001603]

Dolgotrajno zdravljenje in rehabilitacijska obravnava ljudi, ki so preživeli možgansko kap : učno gradivo

Urednici: Nika Goljar, Nataša Bizovičar
2551657]