Spletne publikacije

Knjige v elektronski obliki

Smernice za zaposlovanje oseb z motnjami avtističnega spektra (2. dopolnjena izdaja)

Avtorji: mag. Valentina Brecelj, mag. Maja Zovko Stele, mag. Petra Štampar,
Ajda Demšar, Ksenija Bratuš Albreht, Tina Janežič
Leto izida: 2023
ISBN 978-961-7043-10-5 (PDF)

 

Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo

Avtorji: Metka Teržan, Valentina Brecelj, Gaj Vidmar 
Leto izida: 2023 
ISBN 978-961-7043-09-9 (PDF) 

 

Izbor priporočil za fizioterapevtsko obravnavo: zbornik povzetkov
Uredniki: Janez Špoljar, Marko Rudolf, Aleksander Zupanc
Leto izida: 2021
ISBN 978-961-7043-07-5

 

Zapleti in nujna stanja pri rehabilitaciji gibalno oviranih : zbornik prispevkov
Urednik: Tatjana Erjavec
Leto izida: 2014
ISBN 978-961-6060-90-5