Zaposlovanje

ZAPOSLITEV V URI - Soča

Raznolike delovne naloge, težnja po  uvajanju novih delovnih in kliničnih praks, spodbujanje izobraževanja zaposlenih, spodbujanje znanstvenega razvoja ali znanstveno-raziskovalnega dela, celostna rehabilitacija. To je URI - Soča.                                        

Naš ključni cilj, h kateremu prispeva prav vsak zaposlen, je izboljšanje kakovosti življenja in dostojanstva pacientov ter njihovo vračanje v zanje ustrezno življenjsko okolje.                                                    
Naša organizacija spoštuje posameznika in deluje družbeno odgovorno. Ponosni smo, da lahko odgovornost do zaposlenih izražamo skozi aktivnosti že od leta 2012, in sicer znotraj podaljšanega polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Z ukrepi želimo izboljšati organizacijsko energijo in vplivati na dobro počutje slehernega zaposlenega, mu dati priznanje za njegovo delo in doseči usklajeno delovanje med poklicnim in zasebnim življenjem.