VKLJUČEVANJE PACIENTOV Z MOTNJAMI GOVORNO-JEZIKOVNEGA SPORAZUMEVANJA V REHABILITACIJSKE PROGRAME

5. oktober 2023
5. oktober 2023

ob 08:30

URI Soča
URI Soča

URI Soča, dvorana v IV. nadstropju

Strokovno srečanje je namenjeno vsem  zdravstvenim delavcem in sodelavcem v zdravstvu in socialnem varstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s pacienti po možganski kapi; za zadravnike specialiste družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, nevrogloije in drugih specialnosti, diplomirane medicinske sestre, zdravstvene tehnike, fizioterapevte, delovne terapevte, logopede, psihologe in druge.

Organizacijski odbor:

- doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med., spec. fiz. in reh. med.  

- dr. Nika Goljar Kregar, dr. med., spec. fiz. in reh. med. 

 

PROGRAM

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI Soča